Професійна Юридична Група

"Patet omnibus veritas"
"Істина для всіх відкрита"


Юридична та фактична адреса: 03127, м.Київ, пр-кт 40-річчя Жовтня, 93, оф. 643

Поштова адреса:
01030, Україна, м.Київ, а/с 279

Тел. +38 (044) 59-220-95
е-mail: veritass@ukr.net

web-сайт: www.pl-group.com.ua

web-сторінка (російськомовна): www.jurgroup.narod.ru


Юридична компанія "Професійна Юридична Група" надає широкий спектр юридичних послуг на всій території України. Клієнтами юридичної групи є як вітчизняні підприємства, так і компанії-нерезиденти. Юридична група надає послуги українською, російською, англійською, франзуцькою мовами.
Всі юрисконсульти, які входять до складу групи, проходять кваліфікаційну перевірку, є фахівцями високого рівня, мають вищу юридичну освіту та значний досвід роботи в галузі права.
Професійною Юридичною Групою практикується абонентське юридичне обслуговування, обслуговування на основі договору про співробітництво, виконання разових проектів, погодинна робота, а також інші форми співробітництва.

Конфіденційність інформації гарантовано.

Види юридичних послуг:

- юридичний супровід поточної господарської діяльності підприємств, холдингових груп

- стягнення дебіторської заборгованості, нарахування та стягнення штрафних санкцій

- представництво в господарських судах та судах загальної юрисдикції, виконавчій службі, державних адміністраціях, податкових та інших державних органах

- розгляд справ постійно діючим третейським судом
Основні переваги розгляду справ третейським судом:
*ПІДВІДОМЧІСТЬ третейському суду будь-яких спорів, що виникають як з цивільних, так і з господарських відносин (окрім декількох винятків);
* ОПЕРАТИВНІСТЬ розгляду справ (від 3 днів до 2 місяців);
* ОБОВ"ЯЗКОВІСТЬ рішень третейського суду;
* Рішення третейського суду є ОСТАТОЧНИМ І ОСКАРЖЕННЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ, крім випадків порушення процедури розгляду;
* ПЕРЕДАЧА СПОРУ на розгляд третейського суду можлива і під час розгляду справи державним судом (до прийняття рішення у справі);
* ТРЕТІ ОСОБИ не мають права оскарження рішень третейського суду

- юридична підтримка з питань, що виникають при взаємовідносинах з банками чи іншими фінансовими установами (кредитні спілки, страхові компанії тощо) або колекторськими організаціями:
* аналіз змісту укладених депозитних, кредитних договорів, договорів у сфері страхування, договорів про обслуговування поточних, карткових рахунків та інших договорів, а також відповідності їх положень нормам чинного законодавства;
* юридичне консультування клієнтів стосовно оптимальної схеми дій клієнта з урахуванням специфіки конкретної ситуації;
* організація та проведення офіційного листування з фінансовими установами, вжиття заходів для добровільного вирішення спору;
* визначення кола компетентних органів влади, уповноважених найбільш ефективно вирішити поставлені питання; представництво інтересів клієнтів в органах влади;
* складання листів, претензій, заяв, скарг чи інших офіційних документів та направлення їх до компетентних органів; контроль стадій розгляду звернень та отримання відповідей;
* підготовка та направлення претензій, позовних заяв; представництво інтересів клієнтів в судових інстанціях; апеляційне та касаційне оскарження судових рішень;
* детальний аналіз дій колекторських організацій, фіксація та оперативне реагування на прояви порушень чинного законодавства, ініціювання та супровід притягнення представників колекторських компаній та посадових осіб фінансових установ до встановленої законом відповідальності

- правовий моніторинг підприємств при придбанні корпоративних прав, аналіз ризиків при придбанні компаній різних організаційно-правових форм, при укладенні угод відносно нерухомого майна

- дослідження правоздатності суб"єктів господарювання, боржників

- аналіз прав на розпорядження майном, яке є об"єктом забезпечення виконання зобов"язань

- правова фіксація відносин між власниками, менеджментом

- контроль за дотриманням валютного, податкового, антимонопольного та корпоративного законодавства

- досудове врегулювання конфліктів (господарсько-правова медіація)

- ведення діловодства, договірна і претензійна робота

- правовий захист від недружнього поглинення

- реєстрація торгових марок (крім міжнародної реєстрації)

- консультативно-аналітична робота, підготовка висновків з правових питань

- правовий супровід відкриття нерезидентами бізнесу в Україні, реєстрація іноземних інвестицій

- складання зовнішньоекономічних контрактів у відповідності до вимог чинного законодавства України щодо форми та змісту таких договорів

- формування/оптимізація документообігу на підприємстві або в структурованих холдингових компаніях чи групі підприємств

- розробка Посадових інструкцій, Положення про відповідний департамент підприємства, Положення про дисципліну, Правил внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, Колективного договору, Положення про договірну роботу на підприємстві, Положення про тендери, Положення про відпустки, Положення про оплату праці, Положення про преміювання, Положення про комерційну таємницю (конфіденційну інформацію), Переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю (конфіденційну інформацію) на підприємстві, Положення про користування корпоративним мобільним зв"язком на підприємстві, інших внутрішніх локальних актів підприємства

-моніторинг законодавства України чи Російської Федерації, контроль за нормативно-правовою базою в конкретному напрямку чи сфері діяльності, тематична підбірка законодавства з будь-яких питань

- супроводження тендерів, розробка процедури внутрішніх тендерів компаній, інших альтернативних процедур укладення договорів з контрагентами

- правове оформлення режиму конфіденційності на підприємстві

- перевірка установчих документів, договорів, положень чи будь-яких інших документів підприємства на їх відповідність законодавству

- розробка дистриб"юторських договорів, консультування з питань найоптимальніших умов відносин з дистриб"юторами (в т.ч. з питань ціноутворення, антидемпінгу і т.п.)

- забезпечення клієнтів матеріалами для проведення переговорів, участь в переговорних процесах, надання оцінки та рекомендацій щодо отриманих пропозицій та проектів контрактів

- проведення правової експертизи укладених договорів та контрактів

- моніторинг строків чинності договорів (інформативно-технічне ведення договірної бази), завчасне попередження клієнта про закінчення таких строків, про необхідність повідомлення про пролонгацію договорів, про порядок та строки для дострокового припинення угод і т.п.

- правовий супровід та контроль за дотриманням законодавства в процесі виконання договорів, застосування фінансових санкцій і т.п.

- надання рекомендацій щодо внесення змін та доповнень до Договорів, установчих документів підприємств у зв"язку із змінами в чинному законодавстві

- розробка Трудових договорів, Договорів про повну матеріальну відповідальність, Договорів про колективну (бригадну) відповідальність

- консультації стосовно накладення дисциплінарних стягнень та притягнення працівників до матеріальної відповідальності

- консультації щодо оплати праці, норм робочого часу та часу відпочинку (відпусток, перерв), щодо оформлення прийому працівників на роботу, переведення чи звільнення їх з роботи

- організація кадрового документообігу на підприємстві

- консультування та підготовка документів з питань дотримання законодавства в галузі забезпечення пожежної безпеки на підприємстві (в т.ч. з питань створення належних умов для одержання дозволу управління пожежної безпеки на оренду приміщень та початок роботи підприємства у відповідних приміщеннях)

- правове забезпечення діяльності вищих органів управління товариств (організація і правовий супровід підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів (учасників) товариств, засідань Спостережної ради)

- реєстрація/перереєстрація підприємств, внесення змін до установчих документів

- заміна свідоцтв підприємств з внесенням їх до Єдиного державного реєстру (підтвердження реєстрації)

- складання листів, позовних заяв, відзивів на позовні заяви, апеляційних та касаційних скарг, а також інших юридичних документів

- законопроектна робота

- правовий супровід виборчих кампаній

- інші юридичні послуги


Орієнтовний перелік сфер надання юридичних послуг:

- господарські та процесуально-господарські відносини

- цінні папери, фінансовий ринок, банки, страхування

- відносини у сфері обігу векселів

- авторське право, інтелектуальна власність

- зовнішньоекономічна діяльність, митне регулювання, антимонопольне регулювання, банкрутство

- управління корпоративними правами, внутрішньостатутні відносини

- приватизація та постприватизаційні відносини

- податкове право, відносини з податковими органами

- операції з нерухомим майном

- конституційне і виборче законодавство

- земельні відносини

- відносини в сфері перевезення пасажирів, вантажів, постачальницько-збутової діяльності

- відносини в сфері гуртової та роздрібної реалізації товарів

- відносини в сфері громадського харчування

- відносини в сфері видавничої діяльності, реклами

- захист особистих немайнових прав (честі, гідності, ділової репутації), відшкодування моральної шкоди

- захист комерційної таємниці

- спадкування

- житлові відносини

- пенсійне законодавство, соціальне забезпечення

- трудові відносини, поновлення на роботі, стягнення заборгованості по заробітній платі, інших заборгованих коштів

- відшкодування шкоди

- представництво інтересів по справах з ДТП

- шлюбно-сімейні відносини

- перелік не є вичерпним.

За більш детальною інформацією звертайтесь, будь-ласка, за контактними реквізитами.

САЙТ ЮК "ПРОФЕСІЙНА ЮРИДИЧНА ГРУПА"

РУССКОЯЗЫЧНАЯ СТРАНИЦА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

ЮРИДИЧНИЙ ФОРУМ

Hosted by uCoz
АПОРТ ВсеСОЮЗный портал объявлений Каталог сайтов Украины. Добавить сайт! Портал Укрнет Topcatalog - каталог веб-ресурсов. Каталог предприятий Украины Каталог сайтов, доска объявлений, раскрутка, продвижение товаров и услуг... Каталог предприятий Украины, недвижимость Украины, туризм и отдых poshuk.com statistic Гостиницы Киева, гостиницы Крым, гостиницы Днепропетровска, гостиницы Донецка, гостиницы Харькова, гостиницы Одессы и по всей Украине Гостиницы Россия - гостиницы Москвы, гостиницы Петербурга, гостиницы Новгорода, гостиницы Екатеринбурга, гостиницы Самары и по всей России Профессиональная юридическая группа Желтые страницы Украины - телефонный справочник предприятий : Юридические услуги и услуги по регистрации/перерегистрации Мир услуг- портал 
об услугах в Украине Юридические услуги ДДО Украины http://www.delo.net.ua - каталог Юридические услуги (г. Киев) Юридические услуги (г. Киев) Профессиональная Юридическая Группа, ЧП в Желтых страницах СНГ. Объявление : Юридические услуги Каталог Украины - полный каталог компаний, товаров и услуг, бесплатная регистрация. Каталог сайтів фірм. Львів. Деловая Украина Все-Тут Украина
Бизнес каталог Украины
Столичная недвижимость Карта Киева.
создание сайтовобмен ссылкамикаталог ссылокправо, законы создание сайтов, создание сайтов-визиток, создание сайтов-порталов Я люблю 1С - Скачать учебники, внешние отчёты, универсальные обработки, конфигурации. Бесплатно! Обмен ссылками Railway Freight in Ukraine Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартир в Киеве посуточно Квартиры посуточно Киев. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. EURO-STAR Ltd maritime agency at Southern port of Ukraine offer you the following scope of services: Manning, Port Agency, Chartering, Ship’s Survey, Repair works. RedTram – новостная поисковая система Астрономический портал Украины MedLinks - Вся медицина в Интернет Юридична компанія "Професійна Юридична Група"
@FreeMarket.kiev.ua Ежеминутная онлайн-газета Обозреватель